Loading...
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 2018-06-05T07:00:15+00:00
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

CON NGƯỜI LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT

Chúng tôi luôn khẳng định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của OKA LAND, là nền tảng trọng yếu giúp OKA LAND đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển trong những năm qua và tiếp tục “Phát triển lâu dài & bền vững”. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế một chính sách nhân sự toàn diện trên cơ sở đánh giá đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân để có chiến lược đào tạo và phát triển, đãi ngộ, tất cả được thiết kế để khơi dậy tiềm năng của từng nhân viên.

Đãi ngộ và Phúc lợi

Chúng tôi luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh dựa trên giá trị mà đội ngũ OKA LAND đem lại trên cơ sở hài hoà với lợi ích của từng nhân viên. Chính sách này thể hiện sự tôn trọng của OKA LAND đối với nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình của mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại OKA LAND để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Đào tạo và Phát triển

Cung cấp cơ hội học tập liên tục và đa dạng nhắm đến việc phát triển nhân viên lên những tầm cao nghề nghiệp tương xứng với tiềm năng của mỗi người là cách mà OKA LAND thu hút, sử dụng và gìn giữ tài năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh mới ngày càng nhiều thách thức:

Môi trường làm việc

Tại OKA LAND chúng tôi luôn hướng đến xây dựng một môi trường làm việc trẻ trung và năng động, chuyên nghiệp với tinh thần chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG